Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

هی تاکسی

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

گلیم گیمز ۲

سبک بازی تفننی و امتیازی است. بازیکن در نقش یک راننده مسافرکش باید از بین ماشین های دیگر عبور کند و برای کسب امتیاز، مسافران را به مقصد برساند. بازی دارای گفتار طنزآمیز بوده و هر مسافر یادآور تیپ خاصی از شهروندان است. کنترل بازی برای افراد کم سن می تواند کمی دشوار باشد؛ اما بازی فاقد محتوای آسیب رسان است.نام بازی

هه ناره کوردی

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.نام بازی

هوشیار ریاضی

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

ایده گستر

بازی فکری که به تقویت مهارت های محاسباتی ریاضی، حل معما و دقت کمک می کند.نام بازی

هوشیار

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

پارسروید سیستم

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند. مناسب برای خردسالان.نام بازی

هوشنگ (آنلاین)

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نوآوران ژرف‌اندیش فناوری اطلاعات

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.نام بازی

هوشرنگ - تست ضریب هوش تشخیص رنگ

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.نام بازی

هوشت چقدره؟

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

بازی فکری که به تقویت مهارت های محاسباتی ریاضی کمک می کند. مناسب برای خردسالان.نام بازی

هوشـــــــــا

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.نام بازی

هوشا

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

باریش

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند. مناسب برای خردسالان.نام بازی

هوش و عدد

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.