Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

یخ‌ چین

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

hkfrankhkنام بازی

یاور پرش

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

تقویت دقت و تمرکز. مناسب برای خردسالان.نام بازی

یافت‌بازی

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

آموزش نوجواننام بازی

یار دبستانی

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

داتیسنام بازی

یادگیری سریع ریاضی کودکان

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

آشنایی با اعداد و حروف و کمک به تقویت حافظه.نام بازی

یادگیری 504 با بازی

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

وزین سافت

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.نام بازی

یادت بمونه

پلتفرم

android

سال

2018

ناشرنام بازی

یادت باشه !

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

Searino Games

در بازی یادت باشه بازیکن باید تغییر شکل یا رنگ خانه ها را به خاطر بسپارد و انتخاب درست را انجام دهد. بازی دارای سه درجه سختی است که در هر کدام تعداد خانه های موجود در صفحه متفاوت است. این بازی فکری به تقویت حافظه و دقت بازیکن کمک می کند و فاقد محتوای آسیب رسان است.نام بازی

یابنده مین

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.نام بازی

هيولا رو بگير

پلتفرم

android

سال

2012

ناشر