Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

کپلی

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

MedrickFZE

مناسب برای خردسالان.نام بازی

کپسول فوتبال

پلتفرم

android

سال

2016

ناشرنام بازی

کاکتوس

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

بازی فکری که به تقویت حافظه و دقت کمک می کند.نام بازی

کاموا

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

فن افزار

تقویت دقت و تمرکز. مناسب برای خردسالان.نام بازی

کالیموس

پلتفرم

android

سال

2018

ناشر

لکسیپ گیمز

بازی در سبک فکری است. یک دانشمند فضایی به این نتیجه رسیده که با بررسی فکر انسان ها می تواند مانع پخش انرژی های مضر ذهنی در کهکشان شود. بازیکن در نقش همین دانشمند وارد ذهن انسان ها شده و باید افکار شبیه به یکدیگر را کنار هم قرار دهد. این بازی فاقد محتوای نامناسب بوده و برای همه سنین مناسب است.نام بازی

کارخانه رویایی

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

گلیم گیمز

تقویت مهارت در مدیریت منابع.نام بازی

کارتونی های متفاوت

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

حدس اختلافات موجود در دو تصویر. تقویت مهارت دید و افزایش دقت.نام بازی

کارتون ریسینگ (آنلاین)

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

باباردو

مناسب برای خردسالان.نام بازی

کارت حافظه سینا جستجو

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

قاصدک

پیدا کردن تصاویر همانند که به تقویت حافظه کمک می کند. مناسب برای خردسالان.نام بازی

کارت حافظه ثنا و ثمین

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

قاصدک

پیدا کردن تصاویر همانند که به تقویت حافظه کمک می کند. مناسب برای خردسالان.